Мероприятия

Ние предлагаме възможност за организиране на семинари, обучителни курсове и други срещи и мероприятия в самостоятелна зала с капацитет 40-70 човека, оборудвана с екран, мултимедиен проектор и флипчарт.

Оборудване:

  • Екран
  • Проектор
  • Флипчарт