Поверителност

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
На тази страница ще Ви запознаем с политиката си за защита на личните Ви данни като наш клиент: видовете информация, която събираме, целите и начините по които я събираме, съхраняваме и използваме, начините на защита.
Паспортни данни:
Преди да Ви настани, администраторът ще Ви поиска документ за самоличност, от който ще снеме определени данни – вашите имена, ЕГН/ЕНЧ, пол, гражданство, дата на раждане, адрес по регистрация, номер на лична карта, дата и място на издаване и дата на валидност.
Защо го правим:
Събираме личните Ви данни от документ за самоличност, тъй като Българското законодателство ни задължава .
Съгласно чл. 116 от Закона на туризма, „Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерство на туризма “. Данните включват: трите имена, ЕГН/ЕНЧ, пол, гражданство, дата на раждане, адрес по регистрация, номер на лична карта, дата и място на издаване и дата на валидност.
Съгласно чл.99 ал.3 от Закона за гражданската регистрация, „Лицата, предоставили подслон в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон, са длъжни да регистрират в специални книги отседналите, като при поискване предоставят данните от тях на органите на местната власт или на Министерство на вътрешните работи“.
Съгласно чл. 28, ал.4 от Закона за чужденците в Република България, „Лице, осъществяващо хотелиерска дейност, или негов служител, при настаняване на чужденец го регистрира незабавно в специален регистър. Информация за настанените чужденци се предоставя ежедневно от това лице в срок до 06:00 часа в службата за административен контрол на чужденците или районното управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението на хотела“.
Начин по който събираме, съхраняваме, използваме и защитаваме личните Ви данни:
Данните се вкарват в електронен регистър в специализиран софтуер в момента на настаняването, което отнема около 2-3 минути. Служителят на рецепция не задържа и не прави копие от Вашия документ за самоличност.
Достъп до личните Ви данни имат само администраторите на рецепция и управителят на хотела, като всеки от тях влиза в системата със свои лични, персонални и уникални потребителско име и парола.
Софтуерът пази личните Ви данни само до изтичане на законовоустановения срок, след което те се заличават.
Трети лица които могат да имат достъп до личните Ви данни:
– Служители на полицията и местната власт след поискване по установения ред.
– Служители на прокуратурата след поискване по установения ред.
Данни, свързани с плащане:
Ако сте заявили желанието си да заплатите ползваните услуги по банков път или с кредитна/дебитна карта, ще Ви бъдат поискани следните данни:
-при плащане по банков път: Вашите имена, ЕГН/ЕНЧ, адрес по регистрация, номер на банкова сметка.
– при плащане/ преавторизация с кредитна/дебитна карта: вид и номер на картата, дата на валидност, CVV код (последните три цифри на гърба на картата), име на картодържателя.
Начин по който събираме, съхраняваме, използваме и защитаваме личните Ви данни:
Достъп до тези данни имат само администраторите на рецепция, управителят на хотела и служителите в отдел „Счетоводство“.
Ако сте платили по банка и Ви е била издадена фактура, данните Ви са въведени в специализиран софтуер, достъп до който имат само администраторите на рецепция и управителят на хотела, като всеки от тях влиза в системата със свои лични, персонални и уникални потребителско име и парола. Софтуерът пази данните Ви само до изтичане на законовоустановения срок, след което те се заличават.
При плащане/преавторизация с кредитна/дебитна карта, данните от картата се пазят само до момента на извършване на плащането. Ние не задържаме и не снемаме данни за картата Ви при плащане, а само в случай на преавторизация. След извършване на плащане на рецепция, бележката от преавторизацията и данните за картата биват предавани на управителя и унищожавани.
Когато източник на данните от Вашата кредитна карта са резервационни сайтове и платформи като booking.com, HRS и др, ние не разпечатваме и не снемаме по никакъв начин данните от Вашата картал Авторизацията се преви в момента на отваряне на данните, а самите платформи са се погрижили за унищожаване на тази информация в определен срок или брой показвания. Хотел „Витошко лале“ не носи отговорност за начина на съхраняване и защита на данните Ви в тези сайтове.
Трети лица които могат да имат достъп до данните от Вашата карта:
В отделни случаи, когато се касае за дистанционно плащане, авторизационната бележка бива изпратена до обслужващата ни банка, с молба банката да извърши превод на задържаната сума по нашата сметка, като едновременно с бележката се изпраща и основанието за искането. След обработването на авторизацията, авторизационната бележка се унищожава от управителя.

Данни за обратна връзка:
При правене на резервация, ние ще поискаме от вас информация за обратна връзка – телефон и/или имейл. Те са ни нужни за последващи уточнения или за потвърждаване на резервацията Ви, когато тя не е предплатена.
Начин по който събираме, съхраняваме, използваме и защитаваме личните Ви данни:
Ако сте наш редовен гост или заявите желание да бъдете такъв, ще запазим данните Ви за контакт до момента в който Вие не пожелаете да ги изтрием от базата ни с данни.
Във всички останали случаи, тези данни ще бъдат унищожени след като престанат да бъдат необходими.
Достъп до данните Ви за контакт имат само администраторите на рецепция и управителят на хотела.
Трети лица които могат да имат достъп до данните Ви за контакт :
Ние няма да предоставим данните Ви за контакт на трети лица.
Видеонаблюдение
За Ваша и наша сигурност, в общите помещения на хотела, лоби-бара, механата, градината, както и на входно-изходните точки има видеонаблюдение. С присъствието си в хотела или заведенията за хранене и ползването на нашите услуги, Вие може да станете обект на видеонаблюдение. Достъп до заснетите кадри имат само собственикът и управителят на хотела. Ние няма да ги предоставим на трети лица, освен на органите на реда, в случай, че са изискани по надлежния ред или са свързани с престъпление или нарушаване на обществения ред. В технически аспект, видеозаписите се пазят до 1 месец, след което, ако няма причина да бъдат свалени, се самоунищожават.
Информационна сигурност
Ние сме взели всички необходими мерки да защитим електронната си поща от нерегламентирано влизане и изтичане на информация. Всяка информация, която съдържа лични данни или данни за плащане се запазва толкова, докогато е необходима.
Електронната ни поща е достъпна единствено от компютърното устройство на рецепция и на управителя на хотела и достъп до нея имат само администраторите и управителят.
Нашият сайт може да съдържа връзки към други резервационни уебсайтове, например booking.com. Моля да имате предвид, че избирайки да посетите този/тези сайтове, техните оператори също могат да събират лични Ви данни, вкл. информация, получена чрез използването на „бисквитки“. Хотел „Витошко лале“ е предоставил своя резервационна форма, както и данни за контакт с нас и не носи отговорност за събирането, използването, съхраняването и защитата на личните Ви данни от тези трети страни – ако Вие изберете да ги ползвате, моля запознайте се с тяхната политика за защита на лични данни.
Според РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, Вие имате право във всеки един момент да поискате достъп до своите лични данни, подавайки заявление за достъп. Имате право да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни, стига това да не противоречи на Българското законодателство и нашите законови интереси.
Заявление за достъп и всякакви въпроси касаещи Вашите лични данни и тяхната защита може да подадете на тел. 02 437 38 02, 0882 46 46 44, e-mail: info@hotel-vitoshatulip.com
За сигнал за нарушение може да се обърнете към управителя на хотел „Витошко лале“ (тел. 02 437 38 02, 0882 46 46 44, e-mail: info@hotel-vitoshatulip.com ) или до Комисия за защита на личните данни (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 , тел. 02/91-53-518, kzld@cpdp.bg)